During 1.4.-31.7.2020 our opening hours are: (weekdays) 7:30-15:30 (UTC/GMT +3:00).

Are you butt dialing? Because I swear that ass is calling me… Anyways: Ringring: +358 9 7594 770 Call
Equipment emergency! Ringring: +358 9 759 47750 Clickclick: Opening hours: Mon–Fri 7.30–15.30 Dingdong: Sahaajankatu 28, 00880 Helsinki

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Angel Films Oy
Sahaajankatu 28, 00880 Helsinki
09 759 4770
rentals@angelfilms.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Saukonpää, koordinaattori
Angel Films Oy
Sahaajankatu 28, 00880 Helsinki
09 759 47711
katri@angelfilms.fi

3. Rekisterin nimi

Angel Films Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu asiakassuhteen hoitamista varten: Tietoja käytetään asiakassuhteen solmimiseen sekä kaluston vuokraamiseen, noutoon ja palauttamiseen liittyvässä toiminnassa (henkilötietolaki 8 § kohta 5).

5. Rekisterin tietosisältö

Kerätyt tiedot asiakkaista, jotka asioivat kaluston noudon- ja palautuksen kanssa:
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammattiryhmä. Sen lisäksi järjestelmiin jää tietoa: tilatuista palveluista, mahdolliseen toimittamiseen, palauttamiseen ja laskuttamiseen liittyviä tietoja.

Asiakassuhteen luomisen yhteydessä kerätyt tiedot nimenkirjoitusoikeudelliselta:
Nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, minkä asiakasyrityksen vastuuhenkilönä toimii (yrityksen nimi), henkilötunnus. Sen lisäksi järjestelmiin jää tietoa: tilatuista palveluista, mahdolliseen toimittamiseen, palauttamiseen ja laskuttamiseen liittyviä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta itseltään tämän suostumuksella. Yritysten jättämät tiedot liittyen nimenkirjoitusoikeellisen tunnistamiseen saadaan joko henkilöltä itseltään tai tämän valtuuttamalta yhteyshenkilöltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Angel Films Oy käyttää tiedote- tai kutsumuotoisten sähköpostien lähettämiseen MailChimp palvelua, jonka kanssa on solmittu sopimus. Näin ollen seuraavat tiedot saattavat siirtyä EU:n ulkopuolelle: sähköpostiosoite.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto: Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa, lukituissa huoneissa ja tuhotaan tietosuojaluokituksen mukaan silppuamalla tai polttamalla.
  2. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
    Sähköisesti talletetut tiedot: Sähköisesti tallennettujen tietojen käyttöoikeus on rajatulla määrällä yrityksen henkilökuntaa (asiakaspalvelijat, talousosaston laskutus, IT-infran ylläpito). Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla katri@angelfilms.fi tai henkilökohtaisesti yrityksessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Oikeellisen tiedon voi toimittaa sähköpostilla katri@angelfilms.fi tai käymällä henkilökohtaisesti yrityksessä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suorittamasta suoramainontaa, myyntiä ja muuta yhteydenpitoa. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan sähköpostilla kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Yritys ei käsittele alle 18 vuotiaiden tietoja

P.S. We´re a part of pan Nordic film & TV equipment rental chain NSR Scandinavia group.
P.P.S. We Respect Your Privacy. Read Our Privacy Policy Here.